Kemi och vatten

Vi har jobbat med vatten. Alltså expriment (om vatten) En vatten molekyl är när det är två väteatomer och en syreatom. Det finns vatten i olika former. Flytande, fast, och garsform. Vi har också jobbat med vattnets kretslopp. Att vattnet vi anvender går runt och runt igen. När vattnet avdunstar åker det till molnen och när det rängnar åker vattnet alltid till baka ner i vattnet. Av vatten kan vi också skapa el av. Elen görs av all kraft som bildas av den snabba elen.(:

No: Väder ,Blixt ,Åska ,Oväder

Blixten kommer till när ett kalt och varm luft gnugar mot varandra då samlas det elektroner som vill komma till protonerna nere på jorden för att bli av med extra elektroner. Då tar minus elektronerna snabbaste vägen ner. En blixt kan bli upp till 30 000 grader varmt.

En barometer mäter luft trycket och där med visar vilket väder det ska bli te,x rägn.

Av:Oscar ,Mike ,Joar ,Titas

 

NO nedbrytare

Maskarna är dom bästa nerbrytarna.Vi har lärt oss om fröspridning.Vi har jobbat med urskog,planteringsskog och blandskog. Humlan åker till en blomma och plockar på sig pollen sen åker humlan till en annan blomma och lämnar av sig pollen så att det kan växa nya blommor. Alla frön kan förflyttas på olika sett t.ex lönen frön är som propeller som förs bort av vinden.

🌺Natur🌺

Naturen är en viktig plats.Man ska inte slänga skräp i naturen för då kan djuren skadas🐺🐌.Man ska inte plocka fridlysta blommor🌸.Man får inte bryta grena och buskar🌿🍃.Man får inte fiska i vissa sjöar🐟.Man får inte röra fåglarna och äggen för då stannar mamman och kan inte ge mat så då dör dom🐣🐥.man får inte elda på torr mark🔥💨